Woltjer stichting amsterdam

Welkom op de site van de

Woltjer Stichting

 

Wij subsidiëren bijzondere projecten op interconfessionele vo-scholen in de regio Amsterdam

 

De Woltjer Stichting biedt financiële ondersteuning aan interconfessionele vo-scholen in de regio Amsterdam. De financiële ondersteuning is beschikbaar voor projecten die jongeren helpen bij de ontwikkeling van hun levensvisie, besef van normen, waarden en wederzijds respect. En projecten, gericht op levensbeschouwelijke, sociale en persoonsvorming van leerlingen en burgerschapsvorming.

Ook aan de slag met persoonlijke en sociale vorming? Vraag dan subsidie aan.

 

Wij ondersteunen projecten financieel die:

  • tot doel hebben dat de leerlingen zichzelf en hun kwaliteiten beter leren kennen;
  • betrekking hebben levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming;
  • betrekking hebben op cultuureducatie;
  • gericht zijn op het zich ontwikkelen van de leerlingen tot verantwoordelijke burgers;
  • leerlingen actief laten deelnemen in sociale projecten, dichtbij en ver weg.
 

Ideeën opdoen? Klik hier voor projecten die eerder subsidie kregen

 

Aanvraag projectsubsidie

Heeft u een goed idee, vraag dan subsidie aan voor een mooi project. Doe dat:

  • voor 1 april voor projecten die in het nieuwe schooljaar starten;
  • voor 1 oktober voor projecten die in het lopend schooljaar worden uitgevoerd.

Begin hier de aanvraagprocedure!