Welkom op de site van de

Woltjer Stichting

 

Wij steunen bijzondere projecten op scholen.

Woltjer Stichting

PROJECTAANVRAAG EINDIGT OP 13 APRIL IN PLAATS VAN 1 APRIL 2020

Voor scholen in de regio Amsterdam bieden wij financiële ondersteuning bij projecten die gericht zijn op levensbeschouwelijke vorming van leerlingen: projecten die jongeren helpen bij de ontwikkeling van hun levensvisie, besef van normen, waarden en wederzijds respect en projecten die gericht zijn op klassieke vorming in brede zin en het stimuleren van een wetenschappelijke houding.

 

 

 

Sluit uw project aan bij onze doelstellingen dan kunt u een subsidieaanvraag indienen

 

Start uw aanvraag