Woltjer stichting amsterdam

Welkom op de site van de

Woltjer Stichting

 

Wij steunen bijzondere projecten op scholen…

…en stimuleren een duurzame schoolontwikkeling!

Woltjer Stichting

Voor interconfessionele vo-scholen in de regio Amsterdam (zie doelstelling) biedt de Woltjer Stichting financiële ondersteuning bij projecten die gericht zijn op levensbeschouwelijke, sociale en persoonsvorming van leerlingen: projecten die jongeren helpen bij de ontwikkeling van hun levensvisie, besef van normen, waarden en wederzijds respect en projecten die gericht zijn het stimuleren van een wetenschappelijke houding

Sluit uw project aan bij onze doelstellingen dan kunt u een subsidieaanvraag indienen of vragen om een adviesgesprek met Kees Kat, de projectbegeleider van de Woltjer Stichting (k.kat@ipabo.nl).

Start uw aanvraag