Hoe aanvragen?

Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld op inhoud, organisatie en kostenplaatje.

 • De aanvraag past bij achtergrond, doelen en aandachtspunten van de Woltjer Stichting. Zie DOELSTELLING.
 • Het projectplan biedt voldoende zicht op de inhoud van het project en het beoogde resultaat.
 • De projectorganisatie beschikt over voldoende personele bezetting, leiding en deskundigheid.
 • De projectbegroting is voldoende onderbouwd en gespecificeerd.
 • Het project heeft voldoende uitstraling, binnen en buiten de instelling.

Voorwaarden

Als de aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden, wordt deze voorgelegd aan het bestuur.

 • De aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier van de Woltjer Stichting conform de richtlijnen van de Woltjer Stichting voor het aanvragen van een subsidie.
 • De aanvraag betreft een project dat nog niet is gestart.
 • Meerjarige projecten worden voor max 3 jaar aangevraagd, waarbij er een begroting per jaar is opgesteld.
 • De aanvrager is een rechtspersoon.
 • De aanvrager draagt zelf minimaal 20% van de kosten van het aangevraagde project.
 • De aanvraag betreft geen kosten voor vast personeel behalve in zoverre de kosten rechtstreeks het project betreffen.
 • De school verplicht zich om (beeld)materiaal van het project, dat voldoet aan de richtlijnen van de AVG, voor de website aan te leveren.
 • De school neemt deel aan een twee jaarlijkse conferentie waarop de resultaten van het project worden gepresenteerd.
 • De aanvrager vult binnen 3 maanden na afloop van het project het formulier “Evaluatie, verantwoording en afrekening” in en stuurt deze op naar de Woltjer Stichting.

Beperkingen

De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als het project

 • door de overheid of door de eigen organisatie bekostigd kan worden,
 • ondersteuning van een of meer natuurlijke personen betreft,
 • langer dan drie jaar loopt,
 • al eerder een subsidie heeft gekregen,
 • niet volgens de richtlijnen van de Woltjer Stichting is ingediend.

 

De termijn om een project aan te vragen eindigt steeds op 1 april of 1 oktober (zie SUBSIDIES).

 

Als de aanvraag door het bestuur wordt behandeld, kan de uitkomst wel of niet toewijzen zijn. Dat hangt af van de beoordeling, maar ook van hoeveel subsidiegeld er dat jaar in totaal is aangevraagd.

Aanvraagproces

Over aanvragen die vòòr 1 april of 1 oktober (in 2020 geldt voor de najaarsaanvraag: vòòr 1 november) van een jaar zijn ingediend, wordt zo mogelijk binnen 6 weken uitsluitsel gegeven. Bij toewijzing ontvangt u een formulier dat ondertekend teruggestuurd moet worden naar de penningmeester. Daarna ontvangt u de eerste 80% van het toegewezen bedrag. De laatste 20% ontvangt u nadat u de aanvraag voor afrekening hebt ingestuurd en deze is goedgekeurd. N.B. Zolang een school of instelling de bevestiging of verantwoording van een eerder toegekend project niet op tijd heeft ingediend, wordt subsidie voor een nieuw project niet betaalbaar gesteld, ook al is die toegewezen.

Formulier aanvragen projectsubsidie

Start aanvraag projectsubsidie

Formulier evaluatie, verantwoording en afrekening

Start evaluatie, verantwoording en afrekening