Hoe doe ik een aanvraag?

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage van de Woltjer Stichting? En hoe dat in zijn werk gaat? Lees hieronder verder!

Inhoudsopgave

– Wie kan aanvragen?

– Waarvoor kan aangevraagd worden?

– Voor hoeveel geld kan aangevraagd worden?

– Wanneer kan aangevraagd worden?

– Waar moet de subsidie-aanvraag aan voldoen?

– Wat moet worden ingediend?

– De beoordeling

– Evaluatie

– Formulier subsidieaanvraag

– Het laatste deel van de subsidie

– Advies bij de subsidieaanvraag

2 slider Buurtdelers-passage-de-hallen-amsterdam-woltjer-stichting (1)

Voldoet uw project aan de voorwaarden en de beoordelingscriteria, vraag dan subsidie aan met de formulieren onderaan deze pagina.

Wie kan aanvragen?

De aanvraag is van een school voor interconfessioneel voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam, Zaandam, Monnickendam, Almere en Hoofddorp.

Waarvoor kan worden aangevraagd?

 • De Stichting ondersteunt projecten die staan voor waarden als emancipatie, persoonlijke en maatschappelijke vorming in de brede zin;
 • De doelstelling van het project sluit aan bij de doelstellingen van de Woltjer Stichting (zie ook doelstellingen);
 • De projecten dienen een duidelijke band te hebben met de visie en de ambities van de school en de schoolorganisatie.

Voor hoeveel geld kan worden aangevraagd?

Per school kan maximaal 100.000 euro worden aangevraagd voor 3 jaar en maximaal 50.000 euro per jaar.
We geven prioriteit aan kleine bedragen met een hoge impact.

Wanneer aanvragen?

Heeft u een goed idee, vraag dan subsidie aan voor een mooi project:

 • voor 1 april voor projecten die in het nieuwe schooljaar starten;
 • voor 1 oktober voor projecten die in het lopend schooljaar worden uitgevoerd.

In principe wordt binnen 6 weken uitsluitsel gegeven.

Waar moet de subsidie-aanvraag aan voldoen?

 • Het project is in lijn met de doelstellingen van de Woltjer Stichting;
 • Het aanvraagformulier is correct ingevuld;
 • De aanvraag bevat een begroting op hoofdlijnen;
 • De aanvraag betreft een project dat nog niet is gestart;
 • Meerjarige projecten hebben een looptijd van max. drie jaar;
 • Het project kan niet door de overheid of eigen organisatie worden bekostigd;
 • De aanvrager draagt zelf minimaal 20% van de kosten van het aangevraagde project;
 • De aanvraag betreft geen kosten voor vast personeel behalve in zoverre de kosten rechtstreeks het project. (50 euro per uur, ongeacht de functie van het personeelslid);
 • Na toewijzing ontvangt u de eerste 80% van het toegewezen bedrag. De laatste 20% ontvangt u nadat u het formulier voor evaluatie heeft ingestuurd en deze is goedgekeurd;
 • Indien een school een afgerond project niet heeft verantwoord binnen de termijn, worden de gelden voor een nieuw aangevraagd project niet toegekend.

Wat moet worden ingediend?

 • Het volledige aanvraagformulier dient correct ingevuld te zijn;
 • Een apart document met een begroting op hoofdlijnen;
 • Een apart projectplan toevoegen is vrijwillig, voor meerjarige projecten aan te bevelen om dit toe te voegen.

De beoordeling

De projecten worden inhoudelijk beoordeeld door het bestuur van de stichting. Zij bepalen of de gevraagde gelden worden toegekend. De Woltjer Stichting dekt de kosten van een project altijd gedeeltelijk. Er is wel een maximum van toepassing van het bedrag dat kan worden aangevraagd. ( zie ook voor hoeveel geld kan worden aangevraagd). Er wordt ook gekeken naar de redelijkheid van de in de begroting opgenomen kosten.

In principe wordt binnen 6 weken uitsluitsel gegeven.

Evaluatie

 • De aanvrager vult binnen 3 maanden na afloop van het project het formulier “Evaluatie, verantwoording en afrekening” in en stuurt deze op naar de Woltjer Stichting: info@woltjerstichting.nl
 • De school verplicht zich om (beeld)materiaal van het project, dat voldoet aan de richtlijnen van de AVG, voor de website aan te leveren;
 • De school neemt deel aan een tweejaarlijkse conferentie waarop de resultaten van het project worden gepresenteerd.
Opera Bos van Glas Cynus college woltjer stichting
Fotografie Kim Krijnen

Formulieren subsidieaanvraag

Vraag hier de projectsubsidie aan

• Download het aanvraagformulier met de knop hieronder (Word-versie);
• Vul het formulier volledig in.;
• Stuur het formulier met de bijlagen per e-mail naar info@woltjerstichting.nl

Het laatste deel van de subsidie

Stuur onderstaand evaluatieformulier binnen 3 maanden na afloop van het project naar de Woltjer Stichting: info@woltjerstichting.nl
De laatste 20 procent van de subsidie ontvangt u na goedkeuring.

Advies bij de subsidieaanvraag

Neem gerust contact op met onze projectbegeleider Ellen Steijvers voor advies.