Nieuws

11-1-2023

Maak kennis met onze nieuwe procesbegeleider Ellen Steijvers

& Tijdelijke Voorziening Armoede

Beste rectoren, directeuren,

Met dit bericht willen wij jullie op de hoogte stellen van twee nieuwe activiteiten van de Woltjer Stichting:

  • Ellen Steijvers is onze nieuwe procesbegeleider.
  • We hebben een Tijdelijke Voorziening Armoede beschikbaar voor het kalenderjaar 2023.

Ellen Steijvers is onze nieuwe procesbegeleider

Met ingang van januari 2023 is Ellen Steijvers bereid om scholen te begeleiden bij de aanvraag van een project.

In juni 2022 hebben we afscheid genomen van Kees Kat als procesbegeleider van de Stichting. Wij zijn Kees dankbaar voor zijn inzet voor de Stichting en de scholen. Kees heeft bij de scholen de nieuwe doelstellingen van de Stichting geïntroduceerd.

Daarnaast heeft Kees zich ingespannen om scholen te begeleiden bij het succesvol aanvragen van (meerjarige) projecten. Het bestuur zag een toename in kwaliteit bij de projectaanvragen. Na het vertrek van Kees signaleerden wij dat scholen behoefte hadden aan begeleiding.

Met ingang van januari 2023 is Ellen Steijvers bereid om scholen te begeleiden bij de aanvraag van een project.

Wij zijn verheugd dat Ellen deze rol op zich wil nemen. Hier introduceert zij zichzelf en kunt u lezen hoe u contact met Ellen kunt opnemen.

Tijdelijke Voorziening Armoede

In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de armoede onder jongeren groeit. Deze signalen bereikten ook de Woltjer Stichting, o.a. tijdens een schoolbezoek in het najaar. De gevolgen van deze armoede worden zichtbaar op de scholen en kunnen het leren van leerlingen belemmeren.

Wij willen graag een bijdrage leveren aan scholen die daarmee worden geconfronteerd en hebben daartoe een Tijdelijke Voorziening Armoede in het leven geroepen. Het betreft een voorziening voor het kalenderjaar 2023. In de bijlage vindt u een toelichting op de Tijdelijke Voorziening (met de criteria voor de aanvraag) en is het aanvraagformulier bijgevoegd.

En als herinnering: 1 april 2023 is de uiterste inleverdatum voor de voorjaarsaanvragen van de projecten.

Mocht u vragen hebben kunt u terecht bij ondergetekende of bij: info@woltjerstichting.nl

Met vriendelijke groet,

Marijke de Heus, Bestuurssecretaris.

bestuurssecretaris@woltjerstichting.nl

Bijlagen


11-12-2023

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Lucie Pennings

“Een rol als bestuurslid bij de Woltjer Stichting sprak mij aan omdat ik het doel van de stichting volledig onderschrijf. Via de financiering van de diverse projecten draagt de stichting bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen, en heeft daarmee een positieve impact op (de toekomst van) onze samenleving. Naast mijn baan in de financiële sector, ben ik blij dat ik op deze manier ook invulling kan geven aan mijn affiniteit met het onderwijs”.

Lucie Pennings


21-04-2022

Interactieve bijeenkomst
duurzame burgerschapsontwikkeling

Op donderdag 21 april 2022 vond onze jaarlijkse interactieve bijeenkomst plaats voor schoolleiders. Op deze bijeenkomst in Hogeschool iPabo Amsterdam zijn we we aan de slag gegaan met duurzame burgerschapsontwikkeling.

Marcel Elsenaar van Verus sprak deze middag over burgerschapsvorming. Hieronder vind u de lezing van Marcel over dit boeiende onderwerp: Mens, Waar ben je? Burgerschap als betrokkenheid bij een groter geheel.

Presentaties van de scholen

Hieronder kunt u de powerpoints nalezen van de presentaties die door enkele scholen zijn gegeven:
Iederslandcollege versterkt samenhang van vier leerlijnen;
In Zuiderlicht draait een talentcarrousel;
Baken Stad College vernieuwt Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie tot LEF;

De kinderen van Xplore nemen je mee!

Carrousel op het Zuiderlicht College