Nieuws

Op deze pagina:

  • De Woltjer Stichting zoekt een voorzitter en een bestuurslid
  • Interactieve bijeenkomst duurzame burgerschapsontwikkeling

De Woltjer Stichting zoekt een voorzitter en een bestuurslid

Wij zoeken versterking!

Voor het dagelijks en algemeen bestuur zoeken wij een voorzitter. En voor het algemeen bestuur zoeken wij een lid.

Het profiel van nieuwe leden is:

• Affiniteit met het voortgezet onderwijs.
• Kennis van en ervaring met ontwikkelingen in het onderwijs.
• Betrokkenheid bij de doelstellingen van de Stichting
• Bereidheid tot de gevraagde tijdsbesteding: twee vergaderingen per jaar in combinatie met incidentele bijeenkomsten.

Van de nieuwe voorzitter verwachten wij dat zij/hij:

• De visie en doelstellingen van de Stichting naar de scholen uitdraagt.
• Werkt aan de implementatie en ontwikkeling van de doelstellingen van de Stichting.
• Leiding geeft aan de strategische discussie over toekomst van de Stichting.
• Bereid is tot de tijdsbesteding van 4 vergaderingen per jaar in combinatie met incidentele bijeenkomsten.

Diversiteit

De Woltjer Stichting koestert diversiteit. Wij constateren dat de samenstelling van ons bestuur divers wat betreft sekse, maar wat betreft leeftijd en migratieachtergrond niet divers is samengesteld. Wij vragen in het bijzonder kandidaten die een bijdrage leveren aan het vergroten van bovenstaande diversiteit om te reageren op de vacatures voor het bestuur van de Woltjerstichting.

Het gaat om een vrijwillige functies. Wij vergoeden de gemaakte onkosten.

Heeft u belangstelling voor één van de functies?

Stuur dan een korte motivatiebrief en uw CV, uiterlijk 1 juni 2022, naar de bestuurssecretaris marijkedeheus@hotmail.com

Download hier de volledige vacaturetekst.

3-medialab-xplore-amsterdam.jpg

Interactieve bijeenkomst
duurzame burgerschapsontwikkeling

Op donderdag 21 april 2022 vond onze jaarlijkse interactieve bijeenkomst plaats voor schoolleiders. Op deze bijeenkomst in Hogeschool iPabo Amsterdam zijn we we aan de slag gegaan met duurzame burgerschapsontwikkeling.

Marcel Elsenaar van Verus sprak deze middag over burgerschapsvorming. Hieronder vind u de lezing van Marcel over dit boeiende onderwerp: Mens, Waar ben je? Burgerschap als betrokkenheid bij een groter geheel.

Presentaties van de scholen

Hieronder kunt u de powerpoints nalezen van de presentaties die door enkele scholen zijn gegeven:
Iederslandcollege versterkt samenhang van vier leerlijnen
In Zuiderlicht draait een talentcarrousel
Baken Stad College vernieuwt Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie tot LEF

Carrousel op het Zuiderlicht College