Nieuws

Inhoudsopgave

– 04-12-2023 Vacature penningmeester

– 10-10-2023 Presentaties jaarlijkse inspiratiebijeenkomst Kansengelijkheid

– 16-06-2023 Aankondiging jaarlijkse inspiratiebijeenkomst Kansengelijkheid op 11 oktober 2023

– 11-01-2023 Maak kennis met onze nieuwe procesbegeleider Ellen Steijvers

04-12-2023

Vacature penningmeester

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een dagelijks en een algemeen bestuur. Voor het dagelijks en algemeen bestuur zoeken wij een penningmeester.

Van de nieuwe penningmeester verwachten wij dat zij/hij:

• Zich verbonden voelt met de doelstellingen van de Woltjer Stichting.
• Kennis heeft van en affiniteit met het voortgezet onderwijs.
• Bestuurlijke ervaring heeft met organisaties in het middenveld.
• Voldoende financiële kennis heeft om de taken uit te kunnen voeren met betrekking tot de administratie en de jaarrekening.
• Op niveau kan sparren met de accountant.
• In staat is om de vermogensbeheerder kritisch tegenspel te geven.
• Meedenkt over de lange termijnstrategie van de Stichting.
• Bereid is 1 dag per maand aan de bovenstaande werkzaamheden te besteden.
• Bereid is tot de tijdsbesteding van 4 vergaderingen per jaar in combinatie met incidentele bijeenkomsten.

De Woltjer Stichting koestert diversiteit. Wij constateren dat de samenstelling van ons bestuur divers wat betreft sekse, maar wat betreft leeftijd en migratieachtergrond niet divers is samengesteld. Wij vragen in het bijzonder kandidaten die een bijdrage leveren aan het vergroten van bovenstaande diversiteit om te reageren op de vacatures voor het bestuur van de Woltjerstichting.

Het gaat om een vrijwillige functie. Wij vergoeden de gemaakte onkosten.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een korte motivatiebrief en uw CV, uiterlijk 20 december 2023 naar de bestuurssecretaris marijkedeheus@hotmail.com

11-10-2023

Presentaties jaarlijkse inspiratiebijeenkomst 11 oktober 2023

Kansengelijkheid, hoe realiseer je dat binnen de school?

Op woensdag 11 oktober 2023 organiseerden wij onze jaarlijkse interactieve bijeenkomst voor schoolleiders. Deze bijeenkomst vond plaats in het Gerrit van der Veen College en stond in het teken van van de implementatie van kansengelijkheid binnen scholen.

Dr. Monique Leygraaf, lector kansengelijkheid aan de iPabo, heeft de inleiding verzorgd.

Presentaties van de scholen

Hieronder kunt u de powerpoints downloaden van de presentaties die door deelnemende scholen zijn gegeven:

PWSproject-bosnie-cygnus-gymnasium-2-1.jpg

16-06-2023

Uitnodiging jaarlijkse inspiratiebijeenkomst 11 oktober 2023

Kansengelijkheid, hoe realiseer je dat binnen de school?

Aan alle schoolleiders van (inter)confessioneel onderwijs
in Amsterdam, Zaandam, Almere en Hoofddorp

Amsterdam, 16 juni 2023

Geachte dame, heer,

De Woltjer Stichting kondigt haar jaarlijkse inspiratiebijeenkomst aan op:

11 oktober 2023 van 14.30-16.30 uur
Kansengelijkheid, hoe realiseer je dat binnen de school?

Dr. Monique Leygraaf, lector kansengelijkheid aan de I-Pabo houdt de inleiding.
Diverse scholen presenteren projectvoorbeelden.

14.30 Welkom door Redmer Kuiken, voorzitter Woltjer Stichting
* Welke projecten honoreert de Woltjer Stichting graag?

14.40 Inleiding door dr. Monique Leygraaf
* Hoe creëer je bewustwording van ongelijkheid binnen de school?
* Wat zijn je handelingsperspectieven?
* Welke keuzes kun je maken als school?

15.20 Intermezzo en pauze.

15.40 Floor Stevens, docent en projectleider, presenteert het project “ College IndeMiks” van het Comenius Lyceum.

16.00 Anna Vermeiden en Simon Boeke, docenten, presenteren PWS+ project: Samenleven in Bosnië – Herzegovina. Een project van het Cygnus gymnasium.

16.20 Afsluiting door Redmer Kuiken.

16.30 Napraten met een drankje.

De bijeenkomst vindt plaats op het Gerrit van der Veen College, Gerrit van der Veenstraat 99, Amsterdam.

Graag vóór 28 september aanmelden bij ondergetekende. Mocht u verhinderd zijn stuurt u de uitnodiging naar een vervanger? Wij hopen op de aanwezigheid van alle vo-scholen.

Wij verheugen ons erop u op 11 oktober te verwelkomen.
Tot dan.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Marijke de Heus
Secretaris
marijkedeheus@hotmail.com


Ellen Steijvers is onze nieuwe procesbegeleider

11-1-2023

Maak kennis met onze nieuwe procesbegeleider Ellen Steijvers

Met ingang van januari 2023 is Ellen Steijvers bereid om scholen te begeleiden bij de aanvraag van een project.

Met ingang van januari 2023 is Ellen Steijvers bereid om scholen te begeleiden bij de aanvraag van een project.

Wij zijn verheugd dat Ellen deze rol op zich wil nemen. Hier introduceert zij zichzelf en kunt u lezen hoe u contact met Ellen kunt opnemen.