Nieuws

Aanstelling Kees Kat (k.kat@ipabo.nl) als projectbegeleider.

De heer Kat gaat namens de Woltjer Stichting de communicatie over projecten en projectaanvragen coördineren. Hij stelt zich voor:

De Woltjer Stichting wil actief investeren in het onderwijs om identiteitsontwikkeling, levensbeschouwelijke vorming en burgerschapskunde te bevorderen om zo kansenongelijkheid te verkleinen, een prachtig initiatief! Ik vind het daarbij belangrijk om uit te gaan van duurzame schoolontwikkeling in plaats van het denken in losse projecten. Dat vraagt van scholen om niet in die valkuil te stappen maar de eigen onderwijspraktijk op dit vlak te onderzoeken en te vertalen in meerjarige projectaanvragen. Ik denk en werk graag mee!

Kees Kat, voorheen directeur van Arkade, nu opleidingsdocent Levensbeschouwing aan Hogeschool iPabo, is vanuit de Woltjer Stichting beschikbaar als procesbegeleider. Hij heeft inzicht in onze thematiek, is vertrouwd met projectontwikkeling en fondswerving in de onderwijssetting. Hij denkt graag actief met scholen mee over het ontwikkelen van aanvragen. Daarnaast zal hij succesvolle initiatieven bij elkaar brengen waardoor deze elkaar kunnen versterken. U kunt hem gerust benaderen voor een kennismakingsgesprek via k.kat@ipabo.nl