Nieuws

● Uiterste termijn voor het aanvragen van een project eindigt in 2020 op 1 november (ipv 1 oktober)!

Aanstelling Kees Kat (k.kat@ipabo.nl) als projectbegeleider.

De heer Kat gaat namens de Woltjer Stichting de communicatie over projecten en projectaanvragen coördineren. Hij stelt zich voor:

De Woltjer Stichting wil actief investeren in het onderwijs om identiteitsontwikkeling, levensbeschouwelijke vorming en burgerschapskunde te bevorderen om zo kansenongelijkheid te verkleinen, een prachtig initiatief! Ik vind het daarbij belangrijk om uit te gaan van duurzame schoolontwikkeling in plaats van het denken in losse projecten. Dat vraagt van scholen om niet in die valkuil te stappen maar de eigen onderwijspraktijk op dit vlak te onderzoeken en te vertalen in meerjarige projectaanvragen. Ik denk en werk graag mee!

Kees Kat, voorheen directeur van Arkade, nu opleidingsdocent Levensbeschouwing aan Hogeschool iPabo, is vanuit de Woltjer Stichting beschikbaar als procesbegeleider. Hij heeft inzicht in onze thematiek, is vertrouwd met projectontwikkeling en fondswerving in de onderwijssetting. Hij denkt graag actief met scholen mee over het ontwikkelen van aanvragen. Daarnaast zal hij succesvolle initiatieven bij elkaar brengen waardoor deze elkaar kunnen versterken. U kunt hem gerust benaderen voor een kennismakingsgesprek via k.kat@ipabo.nl

● Aankondiging conferentie scholen:

De Wolter Stichting nodigt de directeuren van de scholen voor interconfessioneel onderwijs in Amsterdam, Zaandam, Almere en Hoofddorp uit voor een informatieve en inspirerende bijeenkomst op

donderdag 17 september 2020 van 15.30 – 17.30 uur

Op deze bijeenkomst staan we onder leiding van Prof.dr. Cok Bakker (Hoogleraar ‘Levensbeschouwelijke Vorming’ / Lector ‘Normatieve Professionalisering’) stil bij de veranderde koers van de Woltjer Stichting. En we wisselen succesvolle ervaringen uit. De directeuren kunnen deze bijeenkomst benutten ter voorbereiding op het indienen van hun projectaanvraag in het najaar van 2020.
De bijeenkomst vindt plaats in Hogeschool iPabo, Jan Tooropstraat 136, Amsterdam.
Na de zomervakantie volgt meer informatie!