Nieuws

Inhoudsopgave

– 04-12-2023 Vacature penningmeester

– 10-10-2023 Presentaties jaarlijkse inspiratiebijeenkomst Kansengelijkheid

– 16-06-2023 Aankondiging jaarlijkse inspiratiebijeenkomst Kansengelijkheid op 11 oktober 2023

– 11-01-2023 Maak kennis met onze nieuwe procesbegeleider Ellen Steijvers

– 11-01-2023 Tijdelijke Voorziening Armoede

11-12-2022 Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Lucie Pennings

– 10-09-2022 Nieuw bestuurslid stelt zich voor: R. Kuiken

– 21-04-2022 Interactieve bijeenkomst duurzame burgerschapsontwikkeling

04-12-2023

Vacature penningmeester

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een dagelijks en een algemeen bestuur. Voor het dagelijks en algemeen bestuur zoeken wij een penningmeester.

Van de nieuwe penningmeester verwachten wij dat zij/hij:

• Zich verbonden voelt met de doelstellingen van de Woltjer Stichting.
• Kennis heeft van en affiniteit met het voortgezet onderwijs.
• Bestuurlijke ervaring heeft met organisaties in het middenveld.
• Voldoende financiële kennis heeft om de taken uit te kunnen voeren met betrekking tot de administratie en de jaarrekening.
• Op niveau kan sparren met de accountant.
• In staat is om de vermogensbeheerder kritisch tegenspel te geven.
• Meedenkt over de lange termijnstrategie van de Stichting.
• Bereid is 1 dag per maand aan de bovenstaande werkzaamheden te besteden.
• Bereid is tot de tijdsbesteding van 4 vergaderingen per jaar in combinatie met incidentele bijeenkomsten.

De Woltjer Stichting koestert diversiteit. Wij constateren dat de samenstelling van ons bestuur divers wat betreft sekse, maar wat betreft leeftijd en migratieachtergrond niet divers is samengesteld. Wij vragen in het bijzonder kandidaten die een bijdrage leveren aan het vergroten van bovenstaande diversiteit om te reageren op de vacatures voor het bestuur van de Woltjerstichting.

Het gaat om een vrijwillige functie. Wij vergoeden de gemaakte onkosten.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een korte motivatiebrief en uw CV, uiterlijk 20 december 2023 naar de bestuurssecretaris marijkedeheus@hotmail.com

11-10-2023

Presentaties jaarlijkse inspiratiebijeenkomst 11 oktober 2023

Kansengelijkheid, hoe realiseer je dat binnen de school?

Op woensdag 11 oktober 2023 organiseerden wij onze jaarlijkse interactieve bijeenkomst voor schoolleiders. Deze bijeenkomst vond plaats in het Gerrit van der Veen College en stond in het teken van van de implementatie van kansengelijkheid binnen scholen.

Dr. Monique Leygraaf, lector kansengelijkheid aan de iPabo, heeft de inleiding verzorgd.

Presentaties van de scholen

Hieronder kunt u de powerpoints downloaden van de presentaties die door deelnemende scholen zijn gegeven:

PWSproject-bosnie-cygnus-gymnasium-2-1.jpg

16-06-2023

Uitnodiging jaarlijkse inspiratiebijeenkomst 11 oktober 2023

Kansengelijkheid, hoe realiseer je dat binnen de school?

Aan alle schoolleiders van (inter)confessioneel onderwijs
in Amsterdam, Zaandam, Almere en Hoofddorp

Amsterdam, 16 juni 2023

Geachte dame, heer,

De Woltjer Stichting kondigt haar jaarlijkse inspiratiebijeenkomst aan op:

11 oktober 2023 van 14.30-16.30 uur
Kansengelijkheid, hoe realiseer je dat binnen de school?

Dr. Monique Leygraaf, lector kansengelijkheid aan de I-Pabo houdt de inleiding.
Diverse scholen presenteren projectvoorbeelden.

14.30 Welkom door Redmer Kuiken, voorzitter Woltjer Stichting
* Welke projecten honoreert de Woltjer Stichting graag?

14.40 Inleiding door dr. Monique Leygraaf
* Hoe creëer je bewustwording van ongelijkheid binnen de school?
* Wat zijn je handelingsperspectieven?
* Welke keuzes kun je maken als school?

15.20 Intermezzo en pauze.

15.40 Floor Stevens, docent en projectleider, presenteert het project “ College IndeMiks” van het Comenius Lyceum.

16.00 Anna Vermeiden en Simon Boeke, docenten, presenteren PWS+ project: Samenleven in Bosnië – Herzegovina. Een project van het Cygnus gymnasium.

16.20 Afsluiting door Redmer Kuiken.

16.30 Napraten met een drankje.

De bijeenkomst vindt plaats op het Gerrit van der Veen College, Gerrit van der Veenstraat 99, Amsterdam.

Graag vóór 28 september aanmelden bij ondergetekende. Mocht u verhinderd zijn stuurt u de uitnodiging naar een vervanger? Wij hopen op de aanwezigheid van alle vo-scholen.

Wij verheugen ons erop u op 11 oktober te verwelkomen.
Tot dan.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Marijke de Heus
Secretaris
marijkedeheus@hotmail.com


Ellen Steijvers is onze nieuwe procesbegeleider

11-1-2023

Maak kennis met onze nieuwe procesbegeleider Ellen Steijvers

& Tijdelijke Voorziening Armoede

Beste rectoren, directeuren,

Met dit bericht willen wij jullie op de hoogte stellen van twee nieuwe activiteiten van de Woltjer Stichting:

  • Ellen Steijvers is onze nieuwe procesbegeleider.
  • We hebben een Tijdelijke Voorziening Armoede beschikbaar voor het kalenderjaar 2023.

Ellen Steijvers is onze nieuwe procesbegeleider

Met ingang van januari 2023 is Ellen Steijvers bereid om scholen te begeleiden bij de aanvraag van een project.

In juni 2022 hebben we afscheid genomen van Kees Kat als procesbegeleider van de Stichting. Wij zijn Kees dankbaar voor zijn inzet voor de Stichting en de scholen. Kees heeft bij de scholen de nieuwe doelstellingen van de Stichting geïntroduceerd.

Daarnaast heeft Kees zich ingespannen om scholen te begeleiden bij het succesvol aanvragen van (meerjarige) projecten. Het bestuur zag een toename in kwaliteit bij de projectaanvragen. Na het vertrek van Kees signaleerden wij dat scholen behoefte hadden aan begeleiding.

Met ingang van januari 2023 is Ellen Steijvers bereid om scholen te begeleiden bij de aanvraag van een project.

Wij zijn verheugd dat Ellen deze rol op zich wil nemen. Hier introduceert zij zichzelf en kunt u lezen hoe u contact met Ellen kunt opnemen.

Tijdelijke Voorziening Armoede

In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de armoede onder jongeren groeit. Deze signalen bereikten ook de Woltjer Stichting, o.a. tijdens een schoolbezoek in het najaar. De gevolgen van deze armoede worden zichtbaar op de scholen en kunnen het leren van leerlingen belemmeren.

Wij willen graag een bijdrage leveren aan scholen die daarmee worden geconfronteerd en hebben daartoe een Tijdelijke Voorziening Armoede in het leven geroepen. Het betreft een voorziening voor het kalenderjaar 2023. In de bijlage vindt u een Toelichting op de Tijdelijke Voorziening (met de criteria voor de aanvraag) en is het aanvraagformulier bijgevoegd.

En als herinnering: 1 april 2023 is de uiterste inleverdatum voor de voorjaarsaanvragen van de projecten.

Mocht u vragen hebben kunt u terecht bij ondergetekende of bij: info@woltjerstichting.nl

Met vriendelijke groet,

Marijke de Heus, Bestuurssecretaris.

bestuurssecretaris@woltjerstichting.nl

Bijlagen


11-12-2022

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Lucie Pennings

“Een rol als bestuurslid bij de Woltjer Stichting sprak mij aan omdat ik het doel van de stichting volledig onderschrijf. Via de financiering van de diverse projecten draagt de stichting bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen, en heeft daarmee een positieve impact op (de toekomst van) onze samenleving. Naast mijn baan in de financiële sector, ben ik blij dat ik op deze manier ook invulling kan geven aan mijn affiniteit met het onderwijs”.

Lucie Pennings


10-09-2022

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: R. Kuiken

“Sinds mijn studie wis- en natuurkunde ben ik actief in het onderwijs. Eerst als docent, daarna als schoolleider en tenslotte als bestuurder. Vanuit verschillende invalshoeken is steeds de ontwikkeling van de leerling de leidraad geweest in mijn werk.

Het is en blijft geweldig om te zien hoe jongeren in die jaren zich ontwikkelen en groeien tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers in de maatschappij.
Het is een voorrecht een bijdrage te leveren aan hun wetenschappelijke ontwikkeling maar evenzo aan de culturele educatie. In de samenwerking in klas en school biedt het gesprek over normen en waarden, de persoonsvorming van leerlingen in alle aspecten met respect voor elkaar een kader voor de groei van de student en die van de leraar.

Het is een voorrecht om daar met de Woltjer Stichting een financiële ondersteuning voor mogelijk te maken”.

Drs R. Kuiken, voorzitter


21-04-2022

Interactieve bijeenkomst
duurzame burgerschapsontwikkeling

Op donderdag 21 april 2022 vond onze jaarlijkse interactieve bijeenkomst plaats voor schoolleiders. Op deze bijeenkomst in Hogeschool iPabo Amsterdam zijn we we aan de slag gegaan met duurzame burgerschapsontwikkeling.

Marcel Elsenaar van Verus sprak deze middag over burgerschapsvorming. Hieronder vind u de lezing van Marcel over dit boeiende onderwerp: Mens, Waar ben je? Burgerschap als betrokkenheid bij een groter geheel.

Presentaties van de scholen

Hieronder kunt u de powerpoints nalezen van de presentaties die door enkele scholen zijn gegeven:
Iederslandcollege versterkt samenhang van vier leerlijnen;
In Zuiderlicht draait een talentcarrousel;
Baken Stad College vernieuwt Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie tot LEF;

De kinderen van Xplore nemen je mee!

Carrousel op het Zuiderlicht College