Project indemIKs Comenius Lyceum en Hyperion Lyceum

Projectgegevens

Projectnaam
Project indemIKs Comenius Lyceum en Hyperion Lyceum
Betrokken school
Comenius Lyceum en het Hyperion Lyceum
Datum
18-02-2022

Projectomschrijving

“Wij zijn allen burgers van één wereld. Een mens haten, omdat hij elders is geboren, omdat hij een andere taal spreekt, omdat hij anders over dingen denkt, omdat hij minder of meer dan jij weet, wat een onbegrip! Want wij zijn allen mensen en dus niet volmaakt. Wij hebben allemaal behoefte aan hulp. Niemand is zonder verplichtingen jegens anderen.”

Zo verwoorde Jan Amos Comenius zijn visie op burgerschap nadat hij als vluchteling in Nederland was aangekomen. Voor het Comenius Lyceum is dit een belangrijk fundament onder ons onderwijsproces en de waarden die we daarbij trachten uit te dragen.
indemIKs is een door het Comenius Lyceum en het Hyperion Lyceum vormgegeven project dat uitgaat van de noodzaak om Amsterdamse jongeren met verschillende achtergronden elkaar te laten ontmoeten. We doen dit door gedurende 4 dagen in gemengde groepen door de stad te trekken. Tijdens de projectdagen gebruiken de leerlingen de stad als leeromgeving om te komen tot kennis over zichzelf en de stad in al haar diversiteit. Hierbij staan dialoog, nieuwsgierigheid en een veilige sfeer voorop. We bezoeken gebedshuizen, maatschappelijke instellingen, kijken films, gaan klimmen, debatteren en maken lol.
Als school in Amsterdam vinden we het van groot belang iets bij te dragen aan het tegengaan van segregatie in het onderwijs. De segregatie in het Amsterdamse onderwijs is voor een deel helaas een feit, daar kunnen wij als individuele scholen weinig aan veranderen. Wat wij echter wel kunnen is op leerlingniveau ontmoetingen stimuleren en onze leerlingen op deze wijze beter klaarstomen voor de stap naar vervolgonderwijs. Wij zijn tenslotte allen burgers van één wereld.