Doelstelling

Wij koesteren de waarden van het Woltjer Gymnasium

De Woltjer Stichting heeft haar oorsprong in het Woltjer Gymnasium, een Amsterdams gereformeerd gymnasium voor de “kleine luyden”. Na opheffing is haar gedachtegoed bewaard gebleven in de Woltjer Stichting.
De stichting heeft het gedachtegoed uit het verleden vertaald naar waarden die in deze tijd van belang zijn. Dat zijn waarden zoals emancipatie, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Financiële ondersteuning voor bijzondere projecten

De stichting helpt door middel van financiële ondersteuning scholen tegenwicht te bieden aan negatieve tendensen zoals polarisering, onverschilligheid, kansenongelijkheid en segregatie.

Wat voor projecten zijn dat dan?

De projecten dienen een duidelijke band te hebben met de visie en ambities van de school. Wij ondersteunen bij voorkeur meerjarige projecten. Bij meerjarige projecten is de kans op een blijvend leereffect groter. Zo ook de inbedding in curriculum en schoolorganisatie. Het indienen van eenjarige projecten blijft tot de mogelijkheden behoren.

Denk aan projecten:

  • die bijdragen aan het verkleinen van de kansenongelijkheid;
  • die verder reiken dan kwalificatie in beperkte zin (voor het beroep). De projecten richten zich op het in een complexe, multiculturele samenleving te leven (socialisatie), maar kunnen evengoed gericht zijn op de ontwikkeling van de persoon (persoonsvorming);
  • die tot doel hebben jonge mensen te leren respectvol met verschillen om te gaan. En te onderzoeken wat ons met elkaar verbindt, betrokken burgers te worden die zich laten leiden door de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat, en
  • die jongeren in staat stellen zelfstandig tot beslissingen te komen, los van docent, school en heersende normen en tradities. Maar wel daardoor gevoed. Zodat zij op een verantwoordelijke manier participeren in onze maatschappij.

Jaarlijks beschikbare gelden

Elk jaar stelt de Woltjer Stichting 300.000 euro beschikbaar om projecten te subsidiëren.

Opera Bos van Glas Cynus college woltjer stichting
Fotografie Kim Krijnen