Doelstelling

Wij koesteren de waarden van het Woltjer Gymnasium

De Woltjer Stichting heeft haar oorsprong in het Woltjer Gymnasium, een Amsterdams gereformeerd gymnasium voor de “kleine luyden”. Na opheffing is haar gedachtegoed bewaard gebleven in de Woltjer Stichting.
De stichting heeft het gedachtegoed uit het verleden vertaald naar waarden die in deze tijd van belang zijn. Dat zijn waarden zoals emancipatie, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Financiële ondersteuning voor bijzondere projecten

De stichting helpt door middel van financiële ondersteuning scholen die projecten ontwikkelen die leerlingen helpen bij ontwikkelen levensvisie, besef van normen en waarden.

Wat voor projecten zijn dat dan?

De projecten dienen een duidelijke band te hebben met de visie en ambities van de school en schoolorganisatie.

Denk aan:

  • Projecten die jongeren helpen bij de ontwikkeling van hun levensvisie, besef van normen, waarden en wederzijds respect.
  • Projecten gericht op levensbeschouwelijke, sociale en persoonsvorming van leerlingen en burgerschapsvorming
  • Projecten die tot doel hebben dat de leerlingen zichzelf en hun kwaliteiten beter leren kennen;
  • Projecten die betrekking hebben op cultuureducatie
  • Projecten die gericht zijn op het zich ontwikkelen van leerlingen tot verantwoordelijke burgers.

Wij ondersteunen bij voorkeur meerjarige projecten. Bij meerjarige projecten is de kans op een blijvend leereffect groter. Zo ook de inbedding in curriculum en kans op een blijvend leereffect. Het indienen van eenjarige projecten blijft tot de mogelijkheden behoren.