Over de Woltjer Stichting

Heeft u een goed idee, vraag dan subsidie aan voor een mooi project:

De geschiedenis van de stichting

De Woltjer Stichting is opgericht in 1972 om een passende bestemming te geven aan het vermogen dat vrijkwam bij de verkoop van het schoolgebouw van het Gereformeerd Gymnasium aan de Keizersgracht 418-424 te Amsterdam. Deze school heeft bestaan van 1889 tot 1972 en heette in haar laatste jaren het Woltjer Gymnasium, naar een van de oprichters, dr. Jan Woltjer. Hij was jarenlang rector van de school. Het was een gereformeerde school met een eigen stijl, een bijzondere sfeer en een excellent docententeam. Veel docenten en oud leerlingen vinden we later terug onder de hoogleraren van de VU en op diverse vooraanstaande plaatsen in het maatschappelijk leven.

Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling per 10 september 2022:
  • Drs R. Kuiken, voorzitter
  • Dhr. dr. J.Koelewijn, penningmeester
  • Mw. drs. M. C. de Heus – van der Veer, bestuurssecretaris
  • Dhr. N.M. Schumacher, projectsecretaris
  • Mw. mr. J. Abbassi
  • Dhr. drs. B.D. Meijer
  • Mw. drs. L. Pennings

Buurtdelers-passage-de-hallen-amsterdam-woltjer-stichting

Projectbegeleiding

Ellen Steijvers stelt zich voor.

Mijn naam is Ellen Steijvers en ik ben de procesbegeleider van de Woltjer Stichting. Je kunt bij mij terecht voor begeleiding van een subsidieaanvraag bij de Woltjer stichting. De begeleiding bestaat uit maximaal twee gesprekken. Dit kan gaan om feedback en advies over het concept-projectplan maar ook om te bespreken of een idee voor een project aansluit bij de doelstellingen van de Woltjer Stichting.

Ik heb ruim 13 jaar in het hoger onderwijs gewerkt. Naast banen als projectsecretaris en beleid- en managementfuncties voor de afdeling onderzoek, masters en internationalisering, heb ik vooral ook subsidieprojecten begeleid waarbij bedrijfsleven, onderwijs en overheid intensief samenwerken. Een jaar of zes werk ik nu als zelfstandige. Vanuit verschillende rollen, namelijk onderzoeker, adviseur, docent, trainingsacteur en theatermaker geef ik advies over strategische vraagstukken en de realisatie ervan.

Ik krijg energie om vanuit verschillende perspectieven zaken te bekijken, mensen in beweging te zetten en iets moois voor elkaar te krijgen.

Ik verheug me erop om een bijdrage te leveren aan mooie betekenisvolle projecten voor leerlingen.

Neem gerust contact op met Bert Schumacher: info@woltjerstichting.nl of direct met mij: ellensteijvers@hotmail.com wanneer je wilt sparren of een project geschikt is voor financiële ondersteuning van de Woltjer Stichting en /of je een concept/ projectplan wilt voorleggen.

Met ingang van januari 2023 is Ellen Steijvers bereid om scholen te begeleiden bij de aanvraag van een project.