Over de Woltjer Stichting

Heeft u een goed idee, vraag dan subsidie aan voor een mooi project:

De geschiedenis van de stichting

De Woltjer Stichting is opgericht in 1972 om een passende bestemming te geven aan het vermogen dat vrijkwam bij de verkoop van het schoolgebouw van het Gereformeerd Gymnasium aan de Keizersgracht 418-424 te Amsterdam. Deze school heeft bestaan van 1889 tot 1972 en heette in haar laatste jaren het Woltjer Gymnasium, naar een van de oprichters, dr. Jan Woltjer. Hij was jarenlang rector van de school. Het was een gereformeerde school met een eigen stijl, een bijzondere sfeer en een excellent docententeam. Veel docenten en oud leerlingen vinden we later terug onder de hoogleraren van de VU en op diverse vooraanstaande plaatsen in het maatschappelijk leven.

Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling per 8 mei 2020:
  • dhr. dr. J.Koelewijn, waarnemend voorzitter en penningmeester
  • mw. drs. M. C. de Heus – van der Veer, bestuurssecretaris
  • dhr. N.M. Schumacher, projectsecretaris
  • mw. mr. J. Abbassi
  • mw. drs. B.B. Dijkgraaf
  • dhr. drs. B.D. Meijer
  • mw. M. M. Pleumeekers LLB

Kees Kat

Projectbegeleiding nodig?
Vraag Kees Kat

De heer Kees Kat coördineert namens de Woltjer Stichting de communicatie over projecten en projectaanvragen. Hij stelt zich voor:

“De Woltjer Stichting wil actief investeren in het onderwijs om identiteitsontwikkeling, levensbeschouwelijke vorming en burgerschapskunde te bevorderen om zo kansenongelijkheid te verkleinen, een prachtig initiatief! Ik vind het daarbij belangrijk om uit te gaan van duurzame schoolontwikkeling in plaats van het denken in losse projecten. Dat vraagt van scholen om niet in die valkuil te stappen, maar de eigen onderwijspraktijk op dit vlak te onderzoeken en te vertalen in meerjarige projectaanvragen. Ik denk en werk graag mee!”.

Kees Kat, voorheen directeur van Arkade, nu opleidingsdocent Levensbeschouwing aan Hogeschool iPabo, is vanuit de Woltjer Stichting beschikbaar als procesbegeleider. Hij heeft inzicht in onze thematiek, is vertrouwd met projectontwikkeling en fondswerving in de onderwijssetting. Hij denkt graag actief met scholen mee over het ontwikkelen van aanvragen. Daarnaast zal hij succesvolle initiatieven bij elkaar brengen waardoor deze elkaar kunnen versterken. U kunt hem gerust benaderen voor een kennismakingsgesprek via k.kat@ipabo.nl