Over de Woltjer Stichting

school3

De geschiedenis van de stichting

De Woltjer Stichting is opgericht in 1972 om een passende bestemming te geven aan het vermogen dat vrijkwam bij de verkoop van het schoolgebouw van het Gereformeerd Gymnasium aan de Keizersgracht 418-424 te Amsterdam. Deze school heeft bestaan van 1889 tot 1972 en heette in haar laatste jaren het  Woltjer Gymnasium, naar een van de oprichters, dr. Jan Woltjer, die jarenlang rector van de school is geweest. Het was een gereformeerde school met een eigen stijl, een bijzondere sfeer en een excellent docententeam. Veel docenten en oud leerlingen vinden we later terug onder de hoogleraren van de VU en op diverse vooraanstaande plaatsen in het maatschappelijk leven.

Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling per 8 mei 2020:
 
  • drs. B.D. Meijer, voorzitter a.i.
  • prof. dr. J.Koelewijn, penningmeester
  • mw. drs. M. C. de Heus-van der Veer, bestuurssecretaris
  • N.M. Schumacher, projectsecretari
  • mw.mr. J. Abbassi
  • drs. D. Bruinzeel
  • mw. drs. B.B. Dijkgraaf 
  • mw. M. M. Pleumeekers LLB
  • M.M. Smits-Jansen

Projectbegeleider:  dhr. K. Kat

 

Voor vragen over financiën kunt u rechtstreeks contact opnemen met: penningmeester@woltjerstichting.nl.

Voor projectbegeleiding: k.kat@ipabo.nl

Voor overige informatie: info@woltjerstichting.nl

img_7140