Aanvraagformulier voor projectsubsidie

Aanvraagformulier voor projectsubsidie

U vult onderstaande formulier volledig in, drukt deze af, ondertekent en stuurt een scan of kopie met de bijlagen per e-mail naar info@woltjerstichting.nl. Eventueel per post naar het projectsecretariaat van de Woltjer Stichting: Saltholm 16, 1506 BT Zaandam 

Naam project

A. Gegevens aanvrager

1. Naam van de instelling

2. Naam leidinggevende

3. Naam projectleider (met deze persoon wordt over het project gecommuniceerd)

B. Verklaring over het project

janee
janee
janee

C. Projectorganisatie

D. Financiën en dekkingsplan

9. Begroting


* N.B. Al deze kosten moeten gespecificeerd op een apart vel en offertes van derden moeten worden meegestuurd bij de aanvraag. (zie bestanden uploaden)

10. Dekkingsplan


** N.B. De eigen bijdrage van de aanvrager dient tenminste 20% van de totale kosten te zijn

E. Projectplan

11. Graag op een apart vel (zie bestanden uploaden, na G.) een heldere en beknopte beschrijving toevoegen, waarbij in elk geval aan de orde komt (u doet er goed aan wanneer u de volgorde van onderstaande 9 punten in uw projectplan verwerkt:

Inhoud

Motivering

Uitstraling

F. Opsturen en meesturen

- U stuurt alle aanvragen per post of digitaal, uitsluitend in pdf-formaat, op aan: Woltjer Stichting Mecklenburglaan 37, 1404 BG Bussum /
info@woltjerstichting.nl
Voor scholen die niet eerder een project hebben aangevraagd bij de Woltjer Stichting en die niet tot de Stichting ZAAM behoren, moet de aanvraag vergezeld gaan van: Statuten, uittreksel van inschrijving Kamer van Koophandel, het meest recente jaarverslag en de jaarrekening van de aanvrager.

G. Ondertekening van financieel verantwoordelijke

Met het accepteren van subsidie van de Woltjer Stichting verplicht u zich binnen 3 maanden na afloop van het project een evaluatie van verloop en resultaten en een financiële verantwoording naar de penningmeester te sturen, waarin ook op bovenstaande punten wordt ingegaan.

Mocht u problemen ondervinden met het digitaal verzenden van de aanvraag incl. de bijlagen, dan kunt u een mail verzenden aan info@woltjerstichting.nl