Formulier voor evaluatie, verantwoording en afrekening

  Evaluatie, verantwoording en afrekening

  U vult onderstaande formulier volledig in, drukt deze af, ondertekent een stuurt een scan of kopie per e-mail naar penningmeester@woltjerstichting.nl, of per post naar het projectsecretariaat van de Woltjer Stichting: Saltholm 16, 1506 BT Zaandam 

  A. Gegevens aanvrager

  1. Naam van de instelling/aanvrager

  2. Naam leidinggevende

  3. Naam projectleider of financieel verantwoordelijke

  B. Financiële verantwoording

  Gemaakte projectkosten

  Specificaties op een aparte bijlage s.v.p.

  Specificeren in een aparte bijlage

  Specificeren in een aparte bijlage

  Specificeren in een aparte bijlage; s.v.p. ook de rekeningen meesturen


  Inkomsten

  N.B. De eigen bijdrage van de aanvrager dient tenminste 20% van de totale kosten te zijn

  Specificeren in een aparte bijlage

  niet: Woltjer Stichting!


  C. Inhoudelijke evaluatie en verantwoording

  C1. Projectevaluatie

  *Aanleiding en doelstelling

  *Bereikte resultaat: is het project geslaagd te noemen? Op grond waarvan?

  *Wat ging goed, wat kan worden verbeterd?

  *Uitstraling

  *Hoe krijgt het resultaat van dit project een vervolg in uw organisatie? En naar buiten toe?

  C2. Foto's en ander illustratiemateriaal

  D. Ondertekening financieel verantwoordelijke