Formulier voor evaluatie, verantwoording en afrekening

Evaluatie, verantwoording en afrekening

U vult onderstaande formulier volledig in, drukt deze af, ondertekent een stuurt een scan of kopie per e-mail naar penningmeester@woltjerstichting.nl, of per post naar het projectsecretariaat van de Woltjer Stichting: Saltholm 16, 1506 BT Zaandam 

A. Gegevens aanvrager

1. Naam van de instelling/aanvrager

2. Naam leidinggevende

3. Naam projectleider of financieel verantwoordelijke

B. Financiële verantwoording

Gemaakte projectkosten

Specificaties op een aparte bijlage s.v.p.

Specificeren in een aparte bijlage

Specificeren in een aparte bijlage

Specificeren in een aparte bijlage; s.v.p. ook de rekeningen meesturen


Inkomsten

N.B. De eigen bijdrage van de aanvrager dient tenminste 20% van de totale kosten te zijn

Specificeren in een aparte bijlage

niet: Woltjer Stichting!


C. Inhoudelijke evaluatie en verantwoording

C1. Projectevaluatie

*Aanleiding en doelstelling

*Bereikte resultaat: is het project geslaagd te noemen? Op grond waarvan?

*Wat ging goed, wat kan worden verbeterd?

*Uitstraling

*Hoe krijgt het resultaat van dit project een vervolg in uw organisatie? En naar buiten toe?

C2. Foto's en ander illustratiemateriaal

D. Ondertekening financieel verantwoordelijke