Subsidies

Voor welke projecten stelt de Woltjer Stichting cofinanciering beschikbaar?

De Woltjer Stichting honoreert aanvragen voor speciale projecten, die leerlingen van interconfessionele vo-scholen uit de regio Amsterdam te weten: Amsterdam, Monnickendam, Zaandam, Almere en Hoofddorp ten goede komen, met een doel dat past bij de doelen van de Woltjer Stichting.

Te denken valt aan projecten die:

 • tot doel hebben dat de leerlingen zichzelf en hun kwaliteiten beter leren kennen;
 • betrekking hebben op identiteitsontwikkeling, levensbeschouwelijke persoonlijke en burgerschapsvorming;
 • leerlingen leren (beter) om te gaan met normen, waarden en deugden;
  betrekking hebben op cultuureducatie;
 • gericht zijn op het zich ontwikkelen van de leerlingen tot verantwoordelijke burgers;
 • leerlingen actief laten deelnemen in sociale projecten, dichtbij en ver weg;

Scholen dienen hierbij rekening te houden met het volgende:

 • de projecten hebben een duidelijke band met de visie en ambities van de school;
 • in de projectaanvraag is duidelijk hoe het project doorwerkt in de school (van project naar duurzame ontwikkeling en borging van het proces);
 • projecten kunnen kortlopend en eenmalig zijn, maar ook meerjarig;
 • meerjarige projecten worden gestimuleerd om het leereffect te vergroten;
 • de WS financiert maximaal 3 jaar een dergelijk project.

NB: de Woltjer Stichting subsidieert geen reizen, wel reisgeld, maar alleen voor de minder draagkrachtige leerlingen. Bij deze speciale projecten kunnen ook personeelskosten voor projectactiviteiten, pr-kosten, leermiddelen en inventaris horen, maar alleen in zoverre die speciaal voor deze projecten en dus tijdelijk, nodig zijn. De vergoeding voor vast personeel dat (extra) ingezet wordt voor een project bedraagt ongeacht de functie 50 euro per uur.

WS honoreert geen reguliere kosten en middelen, zoals

 • vervanging, vernieuwing of uitbreiding van de reguliere leermiddelen en inventaris voor het gewone (examen)programma.
 • structurele personeelskosten voor vast personeel
 • onderzoeken naar beter functioneren van het onderwijs in het algemeen op een school

Welke scholen kunnen aanvragen?

Scholen voor interconfessioneel voortgezet onderwijs in Amsterdam, Monnickendam, Zaandam, Almere en Hoofddorp.

Wanneer aanvragen?
Scholen kunnen een project aanvragen:

 • vòòr 1 april voor projecten die in het nieuwe schooljaar starten;
 • vòòr 1 oktober voor projecten die in het lopend schooljaar worden uitgevoerd.

NB: voor 2020 dient een project vòòr 1 november te worden aangevraagd

In principe wordt binnen 6 weken uitsluitsel gegeven.