Persoonsvorming en burgerschapsvorming

Projectgegevens

Projectnaam
Persoonsvorming en burgerschapsvorming
Betrokken school
Kaj Munk College
Datum
10-08-2016

Projectomschrijving

Het bruist op het Kaj Munk College van de activiteiten. Wij zijn een school met een Bèta profiel. Dat komt tot uiting in onze Science stroom (VWO), ons Technasium op de havo en de nieuwe pilot Beta design, waar mavo leerlingen in 2018 voor het eerst examen doen in het vak T en T.

Daarnaast hebben wij een Kunst Media en Cultuur profiel. Dat komt tot uiting in heel veel projecten op het gebied van zang, dans theater, drama, muziek  en excursies.

Binnen ons warm en duidelijke schoolklimaat vinden wij persoonsvorming van leerlingen heel erg belangrijk. Wij zijn een sociaal veilige school. Wij kiezen er voor om met de mogelijkheden, welke de Woltjer Stichting ons biedt diverse projecten vorm te geven op het gebied van burgerschapsvorming. De “Mondifair” is daar een prachtig voorbeeld van. Ook zorgen wij voor verbinding tussen diverse schoolvakken ook in school overstijgende activiteiten. Zo participeerden wij in een netwerk burgerschapsvorming met twee Amsterdamse scholen en een school in Almere. Leerlingen uit diverse contexten konden elkaar op deze manier ontmoeten.