Anti-pest workshops

Projectgegevens

Projectnaam
Anti-pest workshops
Betrokken school
Zuiderlicht College
Datum
10-08-2016

Projectomschrijving

Interactieve theaterworkshops voor leerlingen van de 1e, 2e  klassen tegen het pesten, cyberpesten

Het Zuiderlicht doet veel inspanningen om de sfeer in de klas en ook daarbuiten te verbeteren. Daarvoor zijn wij aantal projecten gestart. Waaronder het PBS project ( Positief Behaviour Support) Een ander project ter bevordering van de sfeer en de positieve omgang zijn de interactieve theater workshops tegen het pesten en het cyberpesten. Deze workshops geven wij al jaren en zijn in ons lesprogramma voor de eerste en de tweede klassen opgenomen. De Woltjer Stichting heeft het Zuiderlicht College daarin financieel gesteund. De interactieve theater workshops gegeven door Bureau Horizon is de start van de leerlijn tegen het pesten en zoals gezegd ter bevordering van een goede sfeer in de klas en daarbuiten.

Voor de 1e klassen de interactieve theater workshop “Pesten doet Pijn”

De workshop “pesten doet pijn” maakt altijd veel los bij kinderen. Na het zien van een heftige pestscene gaan de kinderen zelf oplossingen bedenken wie wat moet doen. De interactieve workshop maakt emoties los. Je moet je verplaatsen in de diverse rollen. Als je vervolgens ook zelf de oplossingen gaat bedenken en als de acteurs deze oplossingen ook gaan spelen krijg je feedback over jouw oplossingen. Wat werkt wel en wat niet? Wat moet je zeker wel en wat ook zeker niet doen als je gepest wordt of pest? Wat moet je doen als de docent niets doet? Wat moet je doen als omstander? Het zijn oplossingen en leermomenten die de acteurs samen met de leerlingen bedenken. Wij zijn er van overtuigd dat deze manier van leren effectief is tegen pesten. Aan het einde van de workshop gaat de workshopleider samen met de klas ook kijken wat er moet gebeuren om de sfeer in een klas te verbeteren.

In de mentor les na de workshops gaan de leerlingen het “ antipest contract” van Bureau Horizon doornemen en ondertekenen. De mentor krijgt ook veel feedback over zijn leerlingen in de workshops. Hoe reageert welk kind? Wat noemen leerlingen oplossingen? Wat kan je daarmee in de mentor les?

De ouders hebben dezelfde workshop op de kennismakingsavond gezien. We vragen ook aan de ouders om met hun leerlingen over het probleem pesten te praten.

Na deze ouderavond en deze workshops gaan de mentoren direct met de mentorlessen en de leefstijl lessen verder met het leren hoe te handelen bij het fenomeen pesten. Het is belangrijk dat we daar regelmatig met de kinderen over praten. Hoe is de sfeer in de klas? En hoe kunnen we die verbeteren?

Voor de tweede klassen de interactieve theater workshop “Valentijnsdag” (over cyberpesten)

De problematiek rond het cyberpesten lijkt in de loop der jaren alleen maar groter te worden. Het is zaak om deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden en er effectief iets tegen te doen. Bureau Horizon past elke jaar de interactieve theater workshop over cyberpesten aan. De manier van werken is verwant aan die van de eerste klassen. De ouders krijgen ook op de eerste ouderavond de workshop te zien. Ouders krijgen tips hoe daar mee om te gaan. De dagen daarna de leerlingen.

Zowel de ouders als de leerlingen krijgen ook waardevolle tips om het cyberpesten tegen te gaan.

Wij hebben voor de eerste klassen ook het lessen pakket “spijt “aangeschaft om een vervolg te kunnen geven aan de workshops.

Op het Zuiderlicht College geven wij dit schooljaar ook sociale vaardigheidstrainingen aan de eerste klassen . Ook in dit programma komen we regelmatig terug op het fenomeen “pesten”. Wij hebben de subsidie gelden dankbaar besteed voor het totaal pakket tegen het pesten.