Donaties

Aan welke projecten doneert de Woltjer Stichting ?

De Woltjer Stichting honoreert aanvragen voor speciale projecten, die leerlingen uit de regio Amsterdam ten goede komen, met een doel dat past bij de doelen van de Woltjer Stichting.

Een project vraagt extra inspanningen en een extra doel dat binnen afzienbare tijd gehaald moet kunnen worden, zoals:

  • speciale projecten waarbij het doel is dat leerlingen zichzelf en hun kwaliteiten leren kennen, omgaan met normen, waarden en deugden, zich ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers;
  • ontwikkelingsprojecten voor speciale extra programma’s voor de goede leerlingen;
  • projecten voor verbetering van de taal- en studievaardigheden voor de zwakke leerlingen;
  • geen reizen, wel reisgeld, maar alleen voor de minder draagkrachtige leerlingen.

Bij deze speciale projecten horen ook personeelskosten voor projectactiviteiten, pr-kosten, leermiddelen, inventaris, maar alleen in zoverre die speciaal voor deze projecten en dus tijdelijk, nodig zijn. De vergoeding voor vast personeel dat (extra) ingezet wordt voor een project bedraagt ongeacht de functie € 50,- per uur.

WS honoreert geen reguliere kosten en middelen, zoals

  • vervanging, vernieuwing of uitbreiding van de reguliere leermiddelen en inventaris voor het gewone (examen)programma.
  • structurele personeelskosten voor vast personeel
  • onderzoeken naar beter functioneren van het onderwijs in het algemeen op een school

Wat betreft ontwikkelingslanden, we honoreren geen projecten in die landen zelf. Wel kunnen we bijdragen, als een school uit de regio Amsterdam een project aanvraagt waarin wordt uitgewisseld of samengewerkt met een onderwijsinstelling in een ontwikkelingsland. Daarbij willen we geen dure reizen voor Amsterdamse leerlingen betalen, uitwisseling kan ook anders.

Aanvragen, voor wie?

Onder  de regio Amsterdam verstaan we alle christelijke of interconfessionele scholen in Amsterdam, ook de ZAAM-scholen in Zaandam en Monnickendam, ook de christelijke of interconfessionele scholen in Almere en Hoofddorp en alle andere scholen die voor een project een verbinding hebben met het Amsterdamse.