Doelstellingen

Onze doelstellingen

Het bevorderen van christelijk en klassiek voortgezet onderwijs in Amsterdam en omgeving,

We bieden financiële ondersteuning bij projecten die gericht zijn op levensbeschouwelijke vorming en of klassieke vorming van leerlingen.

  • Bij levensbeschouwelijke vorming wordt gedacht aan projecten die jongeren helpen bij de ontwikkeling van hun levensvisie, besef van normen, waarden en wederzijds respect, zodat jongeren kunnen functioneren als verantwoordelijke medeburgers in de Nederlandse en internationale samenleving.
  • Bij het bevorderen van klassieke vorming wordt gedacht aan o.a. het stimuleren van een wetenschappelijke attitude, niet alleen op gymnasia. Tot klassiek worden niet alleen de Griekse en Romeinse cultuur gerekend, maar bijvoorbeeld ook de Arabische en de Chinese klassieke cultuur.
  • Onder de regio Amsterdam wordt verstaan alle “christelijke” scholen in Amsterdam, ook de ZAAM-scholen in Zaandam en Monnickendam, ook de “christelijke” scholen in Almere en Hoofddorp en tevens alle andere (inter)confessionele scholen die voor een project een verbinding hebben met het Amsterdamse.
  • De Woltjer Stichting heeft speciale aandacht voor projecten die met burgerschap te maken hebben. In november 2015 was dat helaas weer extra actueel. Klik hier voor meer informatie.