Aanvraagformulier voor projectsubsidie

Aanvraagformulier voor projectsubsidie

Het volledig ingevulde formulier stuurt u per e-mail naar
info@woltjerstichting.nl of per post naar het projectsecretariaat
van de Woltjer Stichting: Saltholm 16, 1506 BT Zaandam

Naam project

A. Gegevens aanvrager

1. Naam van de instelling/aanvrager

2. Naam leidinggevende van de instelling

3. Naam financieel verantwoordelijke, indien afwijkend van leidinggevende

4. Naam contactpersoon voor dit project

B. Verklaring over het project

janee
janee
janee

C. Projectorganisatie

D. Financiën

9. Begroting


* N.B. Al deze kosten moeten gespecificeerd op een apart vel en offertes van derden moeten worden meegestuurd bij de aanvraag. (zie bestanden uploaden na G.)

10. Dekkingsplan


** N.B. De eigen bijdrage van de aanvrager dient tenminste 20% van de totale kosten te zijn

E. Projectplan

11. Graag op een apart vel (zie bestanden uploaden, na G.) een heldere en beknopte beschrijving toevoegen, waarbij aan de orde komt:

Inhoud

Motivering

Uitstraling

F. Meesturen

Voor scholen die niet eerder een project hebben aangevraagd bij de Woltjer Stichting en die niet tot de Stichting ZAAM behoren, moet de aanvraag vergezeld gaan van: Statuten, uittreksel van inschrijving Kamer van Koophandel, het meest recente jaarverslag en de jaarrekening van de aanvrager.

G. Ondertekening van financieel verantwoordelijke

N.B. Met het accepteren van subsidie van de Woltjer Stichting verplicht u zich binnen 3 maanden na afloop van het project een evaluatie van verloop en resultaten en een financiele verantwoording naar de secretaris/pennvoingmeester te sturen, waarin ook op bovenstaande punten wordt ingegaan.

*Ondersteunde bestandstypen: PDF,TXT,PNG,JPG,JPEG,GIF,Docx,Docm.

*Indien u meerdere bestanden wilt uploaden moet u deze in een keer selecteren bij de pop-up.

*Mocht u problemen ondervinden met het uploaden van de bijlagen, kunt u deze ook los versturen naar: info@woltjerstichting.nl