Aanvraagformulier voor afrekening

Evaluatie en financiële verantwoording

Het volledig ingevulde formulier stuurt u per e-mail naar
penningmeester@woltjerstichting.nl of per post naar het projectsecretariaat
van de Woltjer Stichting: Saltholm 16, 1506 BT Zaandam

A. Gegevens aanvrager

1. Naam van de instelling/aanvrager

2. Naam leidinggevende van de instelling

3. Naam financieel verantwoordelijke, indien afwijkend van de leidinggevende.

4. Naam van degene die dit formulier invult indien afwijkend van bovenstaande leidinggevende

B. Financiële verantwoording

5. Gemaakte projectkosten

Specificaties op een apart vel, zie bestanden uploaden na C7


6. Inkomsten


* N.B. De eigen bijdrage van de aanvrager dient tenminste 20% van de totale kosten te zijn

C. Inhoudelijke evaluatie en verantwoording

7. Graag op een apart vel (zie bestanden uploaden, na C7) een heldere en beknopte beschrijving, waarbij aan de orde komt:

Evaluatie

Uitstraling

Financiёle verantwoording

*Indien u meerdere bestanden wilt uploaden moet u deze in een keer selecteren bij de pop-up.

*Mocht u problemen ondervinden met het uploaden van de bijlagen, kunt u deze ook los versturen naar: penningmeester@woltjerstichting.nl

*Indien u meerdere bestanden wilt uploaden moet u deze in een keer selecteren bij de pop-up.

D. Ondertekening financieel verantwoordelijke